Về chúng tôi

About Milton Vegetable Oil

Công ty TNHH Milton Longhau

1.Giá trị cốt lõi

Trung thực – Đạo đức – Tôn trọng - Tuân thủ - Công bằng

2. Sứ mệnh

Cam kết mang đến cho xã hội sản phẩm với chất lượng tốt bằng sự Tâm huyết của tất cả nhân viên và ban lãnh đạo cũng như cổ đông của công ty.

3. Tầm Nhìn

Trở thành một trong những thương hiệu uy tín hàng đầu tại Việt nam về cung cấp các sản phẩm có chất lượng cho người tiêu dùng.

Hãy đến với chúng tôi qua: miltonlonghau.vn

Milton Vegetable Oil Factory
Milton Vegetable Oil Factory